Kurz určený pro studenty FVL a FVHE navštěvující v letním semestru akademického roku  2018/2019 předmět Fyziologie I. Zde jsou dostupné materiály ke studiu, podmínky získání zápočtu, aktuální sylabus či rozvrh předmětu.