12 kapitol zaměřených na otravu pet zvířat. Kapitoly jsou rozdělené na tématické celky a u každé toxické látky jsou popsány klinické příznaky a co nejkonkrétnější možnosti terapie doplněné o obrazovou přílohu.