Vážení účastníci,
tento projekt byl vypracován za podpory Interní vzdělávací agentury IVA VFU Brno (číslo projektu 2019FaF/3140/79)