Předmětem kursu je vytvoření výukového materiálu zabývající se různými vakcinačními postupy v SPF chovech  prasat ve srovnání s konvenčními chovy (PRRS +/ PRRS-). Studenti tak budou mít možnost blíže  se seznámit s problematikou vakcinace v chovech prasat s různou úrovní zdraví zvířat.