Přednášky jsou zaměřeny na objasnění průběhu reprodukčních funkcí samců a na faktory, které mohou tyto funkce ovlivňovat, případně vést k jejich narušení až vyvolání neplodnosti. Jsou uvedeny nejzávažnější poruchy plodnosti samců a řešení těchto poruch. V návaznosti je probírána problematika zařazení samců jak v přirozené plemenitbě, tak zejména v oblasti umělé inseminace, spolu s dodržováním zásad, které jsou nezbytné pro úspěšné využití samců v reprodukčním procesu Praktická výuka je zaměřena na zvládnutí a získání návyků a přístupů k vyšetření a manipulaci se samci zvířat při jejich ošetřování i odběru ejakulátu, posouzení a zpracování ejakulátu na inseminační dávky, seznámení se s pomůckami a nástroji pro provádění inseminace i jejich praktickým použitím,včetně určení optimální doby pro provedení umělé inseminace samic zvířat