Tento kurz je určen pro studenty 3. ročníku bakalářského studia.

Cílem výuky je zprostředkovat základní poznatky v oblasti skladby a struktury potravin se zaměřením zejména na využití mikroskopických vyšetřovacích metod. V praktických cvičeních se studenti učí rozpoznávat složky potravin rostlinného a živočišného původu v preparátech z tkání a orgánů zvířat a ze součástí rostlin. Identifikaci jednotlivých komponent trénují na modelových vzorcích směsí surovin. Studenti se seznámí se základními požadavky na skladbu potravin, způsoby falšování potravin a metodami pro jeho detekci.