Cílem kurzu předmětu Hygiena a technologie potravin rostlinného původu je poskytnout studentům pomocné materiály ke studiu a umožnit průběžné testování získaných znalostí v průběhu distanční výuky. 

V rámci předmětu studenti získají znalosti o základních surovinách rostlinného původu používaných k výrobě potravin, přípravě pokrmů a nápojů a o technologických postupech výroby potravin rostlinného původu. Pozornost je věnována také chemickému složení potravinových komodit a jejich účinkům na konzumenta. Dále je řešena problematika jakosti výrobků, možných vad a jejich příčin. V průběhu výuky se studenti učí orientovat v aktuálních legislativních požadavcích týkajících se jednotlivých komodit.