Kurz seznamuje studenta se základními informacemi o vybraných surovinách rostlinného původu používaných k výrobě potravin, o technologických postupech výroby vybraných potravin rostlinného původu a také o jakostních parametrech výrobků.

E-learningový kurz předmětu Rostlinná produkce pro studenty 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia.

Zemědělská produkce pro studenty 1. ročník magisterského programu

Kurz seznamuje studenta se základními způsoby hospodaření na půdě, rozebírá hlavní charakteristiky půdního prostředí a ochranu půdy a také nároky rostlin a jejich ochranu před škodlivými činiteli. Dále se zabývá vzájemnými interakcemi rostlinné produkce a životního prostředí a dalšími aktuálními otázkami spojenými s rostlinnou produkcí. Zaměřuje se též na hodnocení kvality jednotlivých skupin rostlinných produktů, jejich jakostní znaky a vlivy na jakost a také na otázky nutriční charakteristiky a současného využití dané skupiny plodin.

Kurz seznamuje studenta se základními informacemi o surovinách rostlinného původu nejčastěji používaných k výrobě potravin, o technologických postupech výroby potravin rostlinného původu a také o jakostních parametrech výrobků. Studijní materiály obsahují aktuální legislativní požadavky a také požadavky souvisejících norem ČSN na danou komoditu.

Pěstovaní zěmedelských rostlin - kombinovaná forma

Tento kurz je určen studentům 3. ročníku studijního oboru Farmacie