Kurz seznamuje studenta se základními informacemi o vybraných surovinách rostlinného původu používaných k výrobě potravin, o technologických postupech výroby vybraných potravin rostlinného původu a také o jakostních parametrech výrobků.

Zemědělská produkce je povinný předmět pro studenty 1. ročník magisterského programu FVL a FVHE (2420/V1ZE, 2420/H1ZE).

Kurz seznamuje studenta se základními způsoby hospodaření na půdě, rozebírá hlavní charakteristiky půdního prostředí a ochranu půdy a také nároky rostlin a jejich ochranu před škodlivými činiteli. Dále se zabývá vzájemnými interakcemi rostlinné produkce a životního prostředí a dalšími aktuálními otázkami spojenými s rostlinnou produkcí. Zaměřuje se též na hodnocení kvality jednotlivých skupin rostlinných produktů, jejich jakostní znaky a vlivy na jakost a také na otázky nutriční charakteristiky a současného využití dané skupiny plodin.

Kurz seznamuje studenta se základními informacemi o surovinách rostlinného původu nejčastěji používaných k výrobě potravin, o technologických postupech výroby potravin rostlinného původu a také o jakostních parametrech výrobků. Studijní materiály obsahují aktuální legislativní požadavky a také požadavky souvisejících norem ČSN na danou komoditu.

Pěstovaní zěmedelských rostlin - kombinovaná forma

Tento kurz je určen studentům 3. ročníku studijního oboru Farmacie

Tento kurz je určen pro studenty 3. ročníku magisterského programu v rámci předmětu Zoohygiena